top of page

BIOGRAFIE

Aartspriester Sergei Ovsiannikov werd geboren op 14 augustus 1952 in St. Petersburg (Leningrad), studeerde af aan de faculteit Natuurkunde van de Leningrad Staatsuniversiteit, aan het Leningrad Theologische Seminarie in 1982, en de Theologische Academie in 1986. Hij is Master Theologie. Gedurende 13 jaar werkte hij als consultant in Bijbelvertalingen in de Verenigde Bijbelgenootschappen. Hij werd in 1987 tot diaken ingewijd door de metropoliet van Leningrad en Novgorod Aleksi (Ridiger) (later Patriarch van Moskou en geheel Rusland Aleksi II). Hij werd in 1990 tot priester ingewijd in Londen door metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh. Sinds 1989 was hij geestelijke en vervolgens rector van de Heilige Nikolaas parochie van de Russisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam van het patriarchaat van Moskou. Een geweldige pastor, auteur van artikelen en verslagen, een regelmatige deelnemer aan conferenties opgedragen aan de erfenis van metropoliet Anthony van Sourozh. Auteur van het boek “Boek over Vrijheid. Legalisme loslaten, liefde vinden. ” (uitgeverij Nicaea, 2017). Vrouw - Aliona Ovsiannikova-Voogd, regent van het parochiekoor en Oktoich-koor. Kinderen - Aglaia, Aleksei en Evdokia. Hij is ingeslapen op 6 januari 2018.

          “Over wat voor vrijheid hebben we het? Vaak wordt onder 'vrijheid' verstaan een leven zonder enige druk en bevrijd van problemen. De vrijheid waar ik het over zal hebben, is echter iets anders. Dit is een overgang naar een andere staat. Deze toestand is vrij moeilijk in woorden uit te leggen. We weten bijvoorbeeld: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven (Mattheüs 22:39).
     En soms doen we ons best om onze naaste lief te hebben. Maar meestal bljiven onze inspanningen vruchteloos - de buurman is niet zoals we zouden willen, en daarom is het onmogelijk om van hem te houden. Waarom? Omdat we hem niet zien zoals God hem ziet.
     En de staat van vrijheid is wanneer een mens zichzelf en anderen ziet zoals God hen ziet en liefheeft!"

 

Fragment uit het boek ”Boek over vrijheid. Legalisme loslaten, liefde vinden"

(gepubliceerd door Nicaea, 2017)

bottom of page